Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

SV 800/2006 Ob-24519/06 , Stran 7016
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 800/2006 z dne 28. 8. 2006, je enosobno stanovanje št. 18 v skupni izmeri 43,48 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega objekta, ki stoji na parc. št. 600/19 k.o. Suha, na naslovu Frankovo naselje 46, Škofja Loka, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastaviteljice Mirjane Panić, EMŠO 2908960505734, Frankovo naselje 165, Škofja Loka, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 8. 2006, sklenjene s prodajalcema Bogdanom Ovuka in Živko Ovuka, oba s stalnim prebivališčem Frankovo naselje 46, Škofja Loka, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec, Avstrija, identifikacijska št. 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 63.500 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost