Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

Ob-24425/06 , Stran 7004
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 30. členom Statuta Občine Hoče-Slivnica, župan Občine Hoče-Slivnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec za urejanje okolja in prostora. Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v prostorih Občine Hoče-Slivnica. Opis dela: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – priprava javnih naročil za področje projektov in komunalnih zadev, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati: – državljanstvo RS, – znanje uradnega jezika, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: 1. univerzitetna izobrazba gradbene smeri, 2. državni izpit iz javne uprave, 3. strokovni izpit iz upravnega postopka, 4. najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga je izdalo Ministrstvo za pravosodje (original), – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (original). Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv. V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v roku enega leta, sicer se imenovanje v naziv razveljavi. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, z oznako »javni natečaj za delovno mesto svetovalec za urejanje okolja in prostora«. Informacije dobite na tel. 02/61-65-325, Liljana Adanič. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

AAA Zlata odličnost