Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

Su 010601/06 Ob-24397/06 , Stran 7004
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04) Okrajno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pravosodni sodelavec (vodja vpisnika). 1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor. 2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. 3. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: – pravosodni sodelavec I, – pravosodni sodelavec II, – pravosodni sodelavec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III. 4. Pogoji za opravljanje dela: – srednja ali srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri, – strokovni upravni izpit, – izpit iz Sodnega reda, – znanje strojepisja, – delovne izkušnje: najmanj 3 leta 8 mesecev, – poznavanje dela z računalnikom. Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02): – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo izda pristojno sodišče). 5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopija potrdila o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda, – fotokopija potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – potrdilo o nekaznovanju in – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku. Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji alinei točke 5, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi. Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako »javni natečaj«. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 02/23-47-323.

AAA Zlata odličnost