Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

Št. 19/06 Ob-24092/06 , Stran 6999
Abitura d.o.o. Celje, Srednja poklicna in strokovna šola, Lava 7, 3000 Celje razpisuje prosto delovno mesto: ravnatelja/ravnateljice Srednje poklicne in strokovne šole. Pogoji: Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice Srednje poklicne in strokovne šole Abitura d.o.o. Celje, izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. členom v povezavi s 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 98/05-UPB4). Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2006. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega dela, naj kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici z oznako ``Za razpis`` ravnatelja/ravnateljice Srednje poklicne in strokovne šole na naslov: Abitura d.o.o. Celje, Srednja poklicna in strokovna šola, Lava 7, 3000 Celje, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost