Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

SV 1972/2005 Ob-37440/05 , Stran 52
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1972/2005 z dne 29. 12. 2005, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. A-1N.3 v I. nadstropju v izmeri 40,44m2, s teraso v izmeri 8,72 m2 in pomožnim prostorom – kletno shrambo št. A-1N.3a, v stanovanjskem objektu A, s komercialnim nazivom “Male Hoče”, zgrajenem na parc. št. 679/2, k.o. Spodnje Hoče, ki je last zastavitelja Mišič Timoteja do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe št. S-14/2005 z dne 22. 7. 2005, sklenjene s prodajalcem MTB d.o.o. Maribor, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,500.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost