Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

SV 1033/05 Ob-37438/05 , Stran 52
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 1033/05 z dne 29. 12. 2005, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 47, v skupni izmeri 56,96 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Letonjeva ulica 4, stoječe na parc. št. 1126/1, k.o. Sp. Radvanje, ki je last Mitarja in Milice Glamočić, oba stanujoča Letonjeva ulica 4, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 3243/93 z dne 14. 5. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Mitarja in Milice Glamočić, oba stanujoča Letonjeva ulica 4, Maribor, v višini 7.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost