Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

SV 1458/05 Ob-37431/05 , Stran 51
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1458/05 z dne 29. 12. 2005, je bil poslovni prostor št. 4A, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta »Center za Gradom« z naslovom Beblerjeva ul. 5, Koper, v izmeri 78 m2, stavba stoječa na parc. št. 249, 261 in 262, katastrska občina Semedela, solast Vekić Zorana in Brakič Alme, lastnine pridobljene na podlagi pogodbe o izročitvi poslovnega prostora v objektu Center za Gradom številka CzG-19/A-90 z dne 30. 10. 1990 in pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 23. 12. 1992, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Azzurro bar Zoran Vekić s.p. v višini 7,000.000 SIT glavnice s pripadki, z obrestno mero 6,65%, z zapadlostjo zadnjega obroka 30. 12. 2020, v korist upnice družbe Gorica leasing d.o.o., m.š. 5389739, s sedežem Nova Gorica, Cesta 25. junija 1J.

AAA Zlata odličnost