Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

SV 3180/2005 Ob-37428/05 , Stran 51
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3180/2005 z dne 29. 12. 2005, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši št. 10/13 v I. nadstropju v izmeri 66,31 m2, na naslovu Belokranjska ul. 10, Ljubljana, parc. št. 1671, k.o. Bežigrad, v lasti zastaviteljice Jelke Galli, EMŠO 2009950505405, Belokranjska ul. 10, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 36-02/91-4 z dne 7. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem Svetom zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 147.959,92 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, vse s pripadki.

AAA Zlata odličnost