Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Št. 306-116/2005-6 Ob-37205/05 , Stran 49
Urad RS za varstvo konkurence je dne 28. 12. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, in Slovenijales, družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Slovenijales s strani Zavarovalnice Triglav in njene odvisne družbe Triglav, finančna družba, d.d. Zavarovalnica Triglav je preko svoje odvisne družbe Triglav, finančna družba, d.d., na podlagi nakupa delnic družbe Slovenijales na organiziranem trgu, pridobila posreden nadzor in kontrolni interes nad družbo Slovenijales, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.

AAA Zlata odličnost