Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Št. 1711-05-468368/00 Ob-37308/05 , Stran 46
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III, v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, z naslednjimi pogoji za zasedbo: višji svetovalec. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka izobrazba družboslovne ali pravne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – najmanj 5 let delovnih izkušenj. Pogoji za imenovanje v naziv: – državljanstvo Republike Slovenije, – nekaznovanost in neobsojenost zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – neobsojenost na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja. Delovne naloge: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti naslednja dokazila in izjave: – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, – potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, – fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje, – fotokopija diplome, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave. Potrdila, navedena v prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesece mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Na objavljeno delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da ga bodo v primeru izbire, opravili v enem letu od imenovanja v naziv. Delo se opravlja na sedežu Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Mačkova 2, Ljubljana. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1101-36/2005. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od te objave, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljenem postopku. Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate je Lilijana Šipec, tel. 01/300-94-40. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 01/472-43-86 (Zvonka Svete). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost