Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Ob-37043/05 , Stran 43
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova 39 razpisuje mesta vodij raziskovalnih enot: – odseka za fiziko trdne snovi, – odseka za kompleksne snovi, – odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, – odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo, – odseka za nanostrukturne materiale, – odseka za raziskave sodobnih materialov, – odseka za biokemijo in molekularno biologijo in – laboratorija za odprte sisteme in mreže. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne raziskovalne delavce, izpolnjevati še naslednje: – doktorat znanosti ustrezne smeri, – izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem področju, – 5 let delovnih izkušenj. Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev. Izbrani kandidati bodo morali predstaviti Znanstvenemu svetu instituta programsko usmeritev ožjega raziskovalnega področja, ki mora vsebovati poleg programa dela še kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva za izvajanje. Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri leta. Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“, Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost