Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

Št. 48/2005 Ob-37337/05 , Stran 40
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je štipendiranje enega slovenskega državljana, ki je bil študijskem letu 2005/2006 sprejet v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija na European University Institute. 2. Pogoji razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: a) je državljan Republike Slovenije, b) se je v študijskem letu 2005/2006 vpisal v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija na European University Institute. 3. Prijava in zahtevani dokumenti Prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – potrdilo o vpisu v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija na European University Institute. 5. Pogodbene obveznosti: štipendist se bo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bo sklenil s fundacijo Ad futura, obvezal, da se bo po uspešno zaključenem študiju za vsaj 4 leta zaposlil pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. 6. Obseg štipendije: štipendija vključuje stroške, ki jih je določil European University Institute. 7. Rok in način oddaje prijav Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za razpis EUI). Rok za zbiranje prijav prične teči naslednji dan po objavi tega razpisa ter traja do izteka zadnjega dne roka, ki je 10. januar 2006. Dokumentacija je oddana do roka, če je: – poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji dan roka, – poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu, – vročena uradni osebi na sedežu Ad future najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost