Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1675. Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, stran 4134.

Popravek
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13-1329/06 z dne 10. 2. 2006, se v zadnjem odstavku 3. člena registrska številka pravilno glasi 1-7262-00.
V 5. členu se dejavnosti, naštete v 52., 56., 73., 74. in 75. alineji, pravilno glasijo:
– H/55.510 Dejavnost menz
– J/ 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
– K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– L/75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
V 5. členu se črtajo 24., 37., 40., 65., 70. in 71. alineja.
Št. 007-3/2006-2
Rogatec, dne 4. aprila 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.