Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6102. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2007, stran 16294.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 21. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Žirovnica v letu 2007
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Žirovnica, rojene v letu 2007, določa upravičence, višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka za novorojenega otroka znaša 250 EUR bruto.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi Občine Žirovnica najkasneje do 31. 12. 2007, oziroma do 28. 2. 2008, če je otrok rojen po 1. 12. 2007.
6. člen
Prispevek se nakaže na bančni račun novorojenca ali bančni račun starša, ki je vlagatelj zahtevka.
7. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi novorojenca.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 121-0037/2006
Žirovnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost