Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6100. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2007 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica, stran 16293.

Na podlagi 143. in 144. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06) in 19. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 88/01, UVG, št. 41/03) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2007 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Žirovnica
1) Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s 3. točko 18. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica se določijo v znesku 37,18 EUR/m2 (8.910,00 SIT/m2) gradbene parcele, kar je enako osnovni ceni komunalne opremljenosti 1 m2 gradbene parcele primerjalne velikosti 600 m2 in primerjalne skupne neto tlorisne površine objekta 200,00 m2, (kar da 33,33% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00).
2) Za vsako dodatno 6,667 % večjo izkoriščenost gradbene parcele se faktor poveča za 10,0% (faktor od 1,00 do npr. 2,00 pri 100 % izkoriščenosti gradbene parcele), za vsako zmanjšanje izkoriščenosti gradbene parcele za 3,333 % pa se faktor zmanjša za 10,0 % (faktor od 1,00 do 0,00).
V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
3) V skladu z 18. členom Odloka se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji:
a) glede namembnosti objekta, kot olajšava za pospeševanje stanovanjske gradnje:
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno   |100%| faktor|1,00|
|  |obremenjuje komunalno infrastrukturo (kemična ind., |  |   je|  |
|  |avtopralnice, pralnice, benc. črpalke        |  |    |  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |gostinska in počitniška dejavnost          | 90%| faktor|0,90|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |poslovna in trgovska dejavnost           | 80%| faktor|0,80|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |obrtno-industrijska dejavnost            | 80%| faktor|0,80|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |stanovanjska namembnost               | 60%| faktor|0,60|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |skladiščna dejavnost                | 50%| faktor|0,50|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |pokrita parkirišča                 | 40%| faktor|0,40|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |kmetijska dejavnost                 | 30%| faktor|0,30|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|– |zunanja parkirišča, športne površine        | 25%| faktor|0,25|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|a.)|za izgradnjo kanalizacije in ČN za že zgrajene   |  | faktor|0,22|
|  |objekte                       |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|b.)|za izgradnjo kanalizacije in ČN za priklopljene na |  | faktor|0,70|
|  |skupinske greznice                 |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|c.)|za izgradnjo javne razsvtljave za že zgrajene    |  | faktor|0,22|
|  |objekte                       |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
|d.)|Za cesto v makadamski izvedbi            |  | faktor|0,22|
|  |                          |  |   je|  |
|  |                          |  |    |  |
+---+----------------------------------------------------+----+--------+----+
4) Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 gradbene parcele znašajo 37,18 EUR/m2 (8.910,00 SIT/m2), od tega je upoštevana posamezna komunalna oprema v naslednjih deležih:
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|a)|individualna raba:        |  | |      |         |
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |kanalizacijsko omrežje – fekalno | 20%| | 7,43 EUR/m2| (1782,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |plinovodno (toplovodno) omrežje  | 10%| | 3,72 EUR/m2| (891,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |vodovodno omrežje         | 11%| | 4,09 EUR/m2| (980,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |električno omrežje – kabelsko   | 10%| | 3,72 EUR/m2| (891,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |električno omrežje – zračni vodi | 7%| | 2,60 EUR/m2| (624, 00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |telefonsko omrežje        | 6%| | 2,23 EUR/m2| (535,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|b)|kolektivna raba:         |  | |      |         |
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |cestno omrežje – asfalt +     | 35%| |13,02 EUR/m2|    (3.119,00|
| |pločniki             |  | |      |     SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |cestno omrežje – asfalt      | 28%| |    10,41|    (2.495,00|
| |                 |  | |   EUR/m2|     SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |cestno omrežje – makadam     | 15%| | 5,58 EUR/m2|    (1.337,00|
| |                 |  | |      |     SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |urejena parkirišča        | 8%| | 2,98 EUR/m2| (713,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |parkirišča v sklopu cest     | 3%| | 1,11 EUR/m2| (267,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |omrežje javne razsvetljave    | 5%| | 1,86 EUR/m2| (445,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |kanalizacijsko omrežje – meteor. | 12%| | 4,46 EUR/m2| (1069,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
|– |SKUPAJ(kom. oprema a/+b/)     |100%| |37,18 EUR/m2| (8910,00 SIT/m2)|
| |                 |  | |      |         |
+--+----------------------------------+----+-+------------+-----------------+
5) Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina gradbene parcele, na katerem bo stal objekt zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 gradbene parcele iz točke 1, korekcijskimi faktorji zmogljivosti javne infrastrukture iz točk 2, 3 in 4 z upoštevanjem objektov in naprav komunalne opremljenosti, na katero je objekt možno priključiti.
6) Delež stroškov opremljanja zemljišč z javno infrastrukturo (CATV, telefon, plin), ki ne pripada lokalni komunalni infrastrukturi, se zavezancem ne odmerja.
7) Oddaljenost (nad 200 m) posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak primer posebej.
8) Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna neto tlorisnih površin objekta glede na celotno površino gradbene parcele ter korekcijskih faktorjev iz točk 2, 3 in 4.
9) Vrednost, določena s tem sklepom se uporablja do uveljavitve novega sklepa, vendar najdlje do 31. 3. 2008.
10) Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
11) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Žirovnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost