Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6099. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007, stran 16292.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 2. seji dne 21. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2007.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2006 736,99 EUR oziroma 176.604,67 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha znašajo 103,18 EUR (24.725,72 SIT) na m2koristne stanovanjske površine od tega:
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi 46,43 EUR/m2 oziroma 11.126,57 SIT/m2 (45%),
– za komunalne objekte in naprave v kolektivni (skupni) rabi 56,75 EUR/m2 oziroma 13.599,15 SIT/m2) (55%).
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I.območje od 5% do 8%, ki obsega naselja, Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče, Smokuč, Rodine in Vrba;
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega vsa ostala območja občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim planom Občine Jesenice za Občino Žirovnica.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05).
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo s 1. 1. 2007.
Žirovnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost