Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6090. Sklep o povprečnih stroških komunalne opremljenosti, stran 16286.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 3. seji dne 21. 12. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
1. Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu s 25. členom Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, se določijo:
– v znesku 10.024 SIT/m2 stavbne (gradbene) parcele na območjih, ki se urejajo z občinskim lokacijskim načrtom, za novogradnje, dokler za območje, kjer se obravnavana parcela nahaja ni sprejet program opremljanja stavbnih zemljišč, za vse ostale gradnje pa tudi po sprejetju prej navedenega programa, kolikor ta ne predvidi drugačne rešitve;
– v znesku 4.876 SIT/m2 stavbne parcele, na vseh drugih območjih, kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne (gradbene) parcele primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne uporabne površine objekta 200,00 m2 (kar da 40% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00)
– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega zemljišča se faktor poveča za 10,00%
– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%.
V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
2. Vrednost, določena s tem sklepom velja na dan 31. 12. 2006 in se mesečno revalorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 35103-87/2006
Postojna, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost