Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6088. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna, stran 16286.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99, in 61/06) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine – območna enota Nova Gorica je Občinski svet Občine Postojna na svoji 3. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi Postojna – Komanda garnizije EŠD 23088 v Postojni (v nadaljnjem besedilu spomenik).
Spomenik se nahaja v širšem centru Postojne v katastrski občini Postojna na parcelni številki 3070 in 2417/24 (cela).
2. člen
Spomenik ima pomembno zgodovinsko pričevalno vrednost iz obdobja utrjene meje med Jugoslavijo in Italijo. Na območju rapalske meje so nastale številne utrdbe in ob njih vojašnice za vojsko. Vojašnica v Postojni je samo eden od teh objektov zgrajen za poveljstvo karabinjerjev. Objekt priča o slovenski novejši zgodovini, nasilni politični delitvi slovenskega naroda in o prisotnosti in organiziranosti različnih vojsk. Spomenik je primer kvalitetne arhitekturne gradnje vojaških objektov v urbanih naseljih. Nekdanja kasarna za posadko karabinjerjev, ki je po drugi svetovni vojni ohranila status kasarne, bo dobila novo muzejsko izobraževalno vsebino z nalogo ohranjati spomin na preteklost in s tem tudi ohranjati spomin na nekdanjo vsebino objekta.
3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica.
4. člen
Vplivno območje spomenika – zemljišče s stavbiščem leži vzdolžno ob Kolodvorski cesti tako, da je glavna vhodna fasada s katero meji na omenjeno cesto obrnjena na jugozahod in je os slemena zgradbe postavljena v smeri severovzhod-jugovzhod. Spomenik je obdan z ograjenim vrtom, oziroma dvoriščem, ki na jugovzhodni strani sega do dovozne ceste s Kolodvorske, ter na severozahodni strani do Notranjske ulice. Dvorišče na severovzhodni stani objekta je omejeno z lastniško mejo kot povezavo med skrajnima točkama zemljišča in poteka paralelno z osjo spomenika.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.
6. člen
Uprava Občine Postojna mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku zemljišča na katerem se nahaja spomenik odločbo o varstvu spomenika v skladu z zakonom.
7. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo. Občinski upravni organ predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-1/2006-4
Postojna, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost