Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6080. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2007, stran 16280.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 102. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z dne 26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) je župan Občine Luče dne 8. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Luče
v letu 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2007 se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine 37.993.220 SIT, kar je sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2007 do sprejetja proračuna za leto 2007 oziroma najkasneje do 31. 3. 2007.
5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Luče župan občine seznani občinski svet ter nadzorni odbor, sklep pa se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 007-6/2006
Luče, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost