Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6047. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike, stran 16182.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 25. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
1. člen
V Uredbi o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 46/05), se v prvem odstavku 3. člena črta besedilo »v protivrednosti SIT po tečaju iz Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za euro v kmetijstvu (UL L št. 349 z dne 24. 12. 1998, str. 36, z vsemi spremembami)«.
2. člen
Priloge od 1 do 14 se nadomestijo z novimi prilogami od 1 od 14, ki so sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00715-44/2006/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2311-0195
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost