Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2006 z dne 21. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2006 z dne 21. 12. 2006

Kazalo

5670. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2007, stran 15309.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02-ZJU in 110/02 – ZDT-B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je župan Občine Križevci 19. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2007
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Križevci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2006.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, vključijo v proračun za leto 2007 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 403/06-1667
Križevci pri Ljutomeru, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti