Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2006 z dne 5. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2006 z dne 5. 12. 2006

Kazalo

5344. Rezultat glasovanja ter izid volitev za člana državnega sveta na nadomestnih volitvah, ki so bile 22. novembra 2006 v 18. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet Republike Slovenije, stran 13897.

Državna volilna komisija je skladno s 7. členom Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1) ter s 5. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1), na podlagi zapisnika Volilne komisije II. volilne enote, ki je ugotovila izid glasovanja na nadomestnih volitvah člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, na 25. seji dne 29. 11. 2006, ugotovila naslednji
R E Z U L T A T G L A S O V A N J A
ter izid volitev za člana državnega sveta na nadomestnih volitvah, ki so bile 22. novembra 2006 v 18. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet Republike Slovenije
I.
V volilni enoti št. 18, ki obsega občine: Koper, Izola, Piran (sedež: Koper)
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:   18
Število oddanih glasovnic:              15
Število neveljavnih glasovnic:             0
Število veljavnih glasovnic:             15
 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan Smerdu             3 glasove
2. Alojz Zorn             3 glasove
3. Miran Bavčar             9 glasov
II.
Za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov je bil izvoljen:
Miran Bavčar, roj. 23. 8. 1959, Sp. Škofije 68/a, 6281 Škofije.
Št. 10-3/00-02/06
Ljubljana, dne 29. novembra 2006
Predsednik
Državne volilne komisije
Anton Gašper Frantar l.r.
 
Člani:
mag. Saša Zagorc l.r.
Anton Gašper Frantar l.r.
Dušan Vučko l.r.
Dušan Strnad l.r.
dr. Janez Pogorelec l.r.
Janez Srebot l.r.

AAA Zlata odličnost