Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2006 z dne 5. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2006 z dne 5. 12. 2006

Kazalo

5341. Proračun Republike Slovenije za leto 2008 (DP2008), stran 13602.

Na podlagi devetega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 162. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2006 sprejel
P R O R A Č U N
Republike Slovenije za leto 2008 (DP2008)
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2008.
Št. 411-01/06-86/1
Ljubljana, dne 20. novembra 2006
EPA 1095-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.