Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5043. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 12440.

V skladu s 63. členom Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/00, 77/00 – popr.) sklepata stranki:
predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tisk in medije,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir in
predstavniki delojemalcev:
– KSS PERGAM
– Sindikat časopisno-informativne, knjigotrške in založniške dejavnosti,
A N E K S Š T. 3
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti
1. člen
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/00, 77/00 – popr., 24/01, 117/04, 79/05) se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
28.a člen
Disciplinske sankcije
(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko delodajalec izreče naslednje disciplinske sankcije:
– opomin,
– denarno kazen.
(2) Denarno kazen lahko delodajalec izreče do višine 15% povprečne plače odgovornega delavca, izplačane za pretekle tri mesece pred kršitvijo pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi katere je denarna kazen izrečena. Denarna kazen sme trajati največ šest mesecev.
(3) Sklep o disciplinski odgovornosti z izrečeno denarno kaznijo je izvršilni naslov in se izvrši najkasneje v 30 dneh po vročitvi sklepa delavcu.
2. člen
Ta aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. oktobra 2006
V imenu delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
Predsednica UO
mag. Rina Klinar l.r.
 
Združenje
delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Zdravko Malnar l.r.
 
V imenu delojemalcev:
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat časopisno-informativne,
knjigotrške in založniške
dejavnosti
predsednik
Lojze Adamlje l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 10. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/7 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti