Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5035. Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji, stran 12430.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o določitvi nacionalnega dodatka
k Evropski farmakopeji
1. člen
(1) Nacionalni dodatek k Evropski farmakopeji je »Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS)«.
(2) Spremembe in dopolnitve Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji se periodično objavljajo z novimi izdajami oziroma dopolnili.
(3) Sklep o izdaji posamezne izdaje oziroma dopolnila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Nove izdaje oziroma dopolnila začno veljati petnajsti dan po objavi obvestila v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. člen
(1) Dne 6. septembra 2005 je Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, izdalo Drugo izdajo Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS 2.0), ki ga je založil Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana.
(2) Druga izdaja je nadomestila Prvo izdajo Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS) iz leta 1998 z vsemi dopolnili.
3. člen
Dne 24. julija 2006 je Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, izdalo Prvo dopolnilo k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS 2.1), ki ga je založil Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana.
4. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 86/05).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Standardni izrazi za farmacevtske oblike, za način uporabe (aplikacijo), za ovojnino, zapirala ter dodatno opremo – Standard Terms for Pharmaceutical Forms, Routes of Administration and Containers, Closures and Administration Devices (Uradni list RS, št. 45/98).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-24/2006
Ljubljana, dne 25. oktobra 2006
EVA 2006-2711-0184
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost