Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4075. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 9913.

A N E K S št. 2
k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS, št. 117/04 in 79/05)
1. člen
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Izhodiščne plače iz četrtega odstavka te točke se z mesecem avgustom 2006 povečajo na naslednji način:
– izhodiščne plače v časopisno-informativni in revijalni dejavnosti se povečajo za 2,0%;
– izhodiščne plače v založniški in knjigotrški dejavnosti se povečajo za 2,2%.«
»(6) Izhodiščne plače, povečane v skladu s petim odstavkom te točke, so za mesec avgust 2006 po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|Tarifni razred  | RR|      Časopisno-|  Založniška|  Knjigotrška|
|         |  |    informativna in|   dejavnost|   dejavnost|
|         |  |  revijalna dejavnost|       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|I.-enostavna   |1,00|        95.524|    92.243|     85.671|
|dela       |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|II.-manj     |1,15|        109.853|    106.080|     98.525|
|zahtevna dela  |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|III.-srednje   |1,30|        124.182|    119.915|    111.373|
|zahtevna dela  |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|IV.-zahtevna   |1,45|        138.511|    133.752|    124.224|
|dela       |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|V.-bolj zahtevna |1,70|        162.391|    156.813|    145.642|
|dela       |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|VI.-zelo     |2,20|        210.154|    202.933|    188.477|
|zahtevna dela  |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|VII.-visoko   |2,60|        248.364|    239.831|    222.746|
|zahtevna dela  |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|VIII.-najbolj  |3,30|        315.231|    304.400|    282.718|
|zahtevna dela  |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
|IX.-izjemno   |3,80|        362.993|    350.522|    325.554|
|zahtevna dela  |  |           |       |        |
+-----------------+----+----------------------+--------------+---------------+
in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje.«
2. člen
V 2. točki tarifne priloge se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Osnovne plače delavcev iz tretje alinee drugega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v šestem odstavku 1. točke te tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2006 povečajo na naslednji način:
– osnovne plače delavcev v časopisno-informativni in revijalni dejavnosti se povečajo za 2,0% in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje;
– osnovne plače delavcev v založniški in knjigotrški dejavnosti se povečajo za 2,2% in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje.«
3. člen
Doda se nova točka 2a, ki se glasi:
»(2a) Dodatna uskladitev izhodiščnih in osnovnih plač
Če bo inflacija decembra 2006 v primerjavi z decembrom 2005 presegla 2,3%, se izhodiščne plače iz šestega odstavka 1. točke in osnovne plače iz tretjega odstavka 2. točke te tarifne priloge za avgust 2007 dodatno povečajo za razliko med 2,3% in doseženo rastjo inflacije.«
4. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. avgusta 2006.
Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 26. julija 2006
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
Predsednica UO
mag. Rina Klinar l.r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik
Zdravko Malnar l.r.
 
KSS PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat časopisno-informativne,
založniške in knjigotrške
dejavnosti Slovenije
Predsednik
Lojze Adamlje l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 8. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/5 o tem, da je Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04 in 79/05) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 12.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti