Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4074. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, stran 9912.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K št. 1
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
1. člen
72. člen pogodbe se dopolni s četrtim odstavkom, ki glasi:
(4) Podpisniki se strinjamo, da se na mesečnem izplačilnem listu delavca za september 2006 in dalje do uvedbe EUR v RS, prikažejo bruto in neto plače v valutah SIT in EUR. Delodajalcem priporočamo, da v skladu z možnostmi, enako prikažejo tudi znesek izplačila.
2. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo po pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 8. 2006 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|Tarifni razred      |Najnižja mesečna osnovna| Najnižja osnovna plača |
|             |    plača v SIT   |   na uro v SIT   |
|             |     (EURO)     |     (EURO)     |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|I. enostavna dela     |     96.355     |     553,77     |
|             |    (402,08)    |     (2,31)     |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|II. manj zahtevna dela  |     106.167    |     610,16     |
|             |    (443,03)    |     (2,55)     |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|III. srednje zahtevna   |     116.782    |     671,16     |
|dela           |    (487,32)    |     (2,80)     |
|             |            |            |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|IV. zahtevna dela     |     133.123    |     765,07     |
|             |    (555,51)    |     (3,19)     |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|V. bolj zahtevna dela   |     145.379    |     835,51     |
|             |    (606,66)    |     (3,49)     |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|VI. zelo zahtevna dela  |     169.891    |     976,39     |
|             |    (708,94)    |     (4,07)     |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|VII. visoko zahtevna dela |     198.488    |    1.140,74    |
|             |    (828,28)    |     (4,76)     |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|VIII. najbolj zahtevna  |     227.085    |    1.305,09    |
|dela           |    (947,61)    |     (5,45)     |
|             |            |            |
+--------------------------+------------------------+------------------------+
|IX. izjemno pomembna,   |     267.939    |    1.539,88    |
|najbolj zahtevna dela   |    (1.118,09)    |     (6,43)     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Preračun v eure je narejen na podlagi tečaja 1 EUR = 239,640 SIT      |
+----------------------------------------------------------------------------+
S tem je izvedena uskladitev najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi iz naslova rasti življenjskih stroškov (inflacije) in produktivnosti na ravni dejavnosti za leto 2006 v celoti.
2. Stranke te KP priporočajo, da se za realno rast plač iz naslova produktivnosti pogajajo na podjetniškem nivoju. Takšno realno povečanje plač se lahko izvede preko dodatnega povišanja osnovnih plač, ali v obliki stimulativnega dodatka, ali v kombinaciji obeh.
3. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2006 in do določitve zneska regresa za letni dopust za naslednje leto znaša 145.000 SIT.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
3. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2006 dalje, razen 3. točke tarifne priloge 1 v tem dodatku, ki se uporablja od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2006.
Ljubljana, dne 21. avgusta 2006
za Gospodarsko zbornico
Slovenije
Združenje za elektroindustrijo
Leopold Panjan l.r.
predsednik Upravnega odbora
 
za Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
 
za sindikate:
1. Sindikat kovinske in
elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
2. Sindikat kovinske,
elektro in metalurške
industrije Neodvisnost (SKEM
Milan Škafar l.r.
predsednik
 
3. Konfederacija sindikatov
90 – Sindikat kovinske,
elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 8. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/4 o tem, da je Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti