Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

3975. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pitni vodi, stran 9792.

Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pitni vodi
1. člen
V Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06) se v celotnem besedilu pravilnika beseda »komisija« v vseh sklonih nadomesti s kratico »IVZ«.
2. člen
V 4. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Priporočila iz prejšnjega odstavka pripravi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ).«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Za potrebe tega pravilnika IVZ opravlja naslednje naloge:«;
– v 2. točki se za »18.,« doda »20.«;
– v 4. točki se črta »20.,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega odstavka IVZ opravlja v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo.«.
4. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »ljudi« postavi pika in črta besedilo »o čemer poda mnenje komisija.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »pridobi mnenje komisije« nadomesti z besedilom » v skladu s priporočili IVZ oceni«.
5. člen
V 33. členu se črta drugi stavek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-32/2006
Ljubljana, dne 8. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0173
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti