Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006

Kazalo

3941. Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje monitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov, stran 9749.

Na podlagi drugega odstavka 51.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje monitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov
1. člen
Ta pravilnik določa strokovno-tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni in drugi javni zavodi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci monitoringa) za izvajanje monitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov.
2. člen
Izvajalci monitoringa morajo izpolnjevati naslednje strokovne pogoje:
– imajo za področje monitoringa kemikalij v organizmih zaposlene:
a) strokovnjaka z najmanj visoko izobrazbo medicinske smeri – zdravnik specialist, usposobljen za izdelavo ocene tveganja za zdravje ljudi,
b) strokovnjaka z najmanj visoko izobrazbo naravoslovne smeri – univerzitetni diplomirani biolog, usposobljen za izdelavo ocene tveganja za organizme (razen človeka);
– imajo za ostala področja monitoringa kemikalij zaposlene strokovnjake z najmanj visoko izobrazbo naravoslovne smeri;
– imajo njihovi strokovnjaki delovne izkušnje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi programov s področja spremljanja kemikalij in njihovih ostankov;
– imajo njihovi strokovnjaki dostop do znanstvenih in raziskovalnih informacij o zdravstveno-ekološkem stanju v populacijah prebivalcev in prostoživečih živali ter stanju onesnaženosti okolja v Republiki Sloveniji;
– njihovi strokovnjaki za področje monitoringa kemikalij v organizmih poznajo predpise in smernice na področju spremljanja kemikalij v okolju in v organizmih ter jih pri svojem delu upoštevajo;
– njihovi strokovnjaki za ostala področja monitoringa kemikalij poznajo predpise in smernice na področju spremljanja prometa in uporabe kemikalij ter jih pri svojem delu upoštevajo;
– imajo glede na posamezen program monitoringa, ki ga izvajajo, zaposlene usposobljene delavce za ravnanje s podatki monitoringa kemikalij ter za njihovo obdelavo in shranjevanje.
3. člen
Izvajalci monitoringa morajo imeti analizni laboratorij, akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, za področja preskušanja, ki jih obsega monitoring.
Če za vse zahtevane analize kemikalij akreditirane analizne metode niso na voljo, morajo analizni laboratoriji uporabiti validirane mednarodno priznane analizne metode.
4. člen
Izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika izvajalci monitoringa dokazujejo s predložitvijo dokazil, z izjavami in referencami.
5. člen
Izvajalci monitoringa lahko v izvajanje posameznih nalog vključijo podizvajalce, ki morajo izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2006-UK
Ljubljana, dne 21. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0166
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost