Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3506. Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam, stran 8601.

Na podlagi 37. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vračanja in odmerjanja potnih stroškov, ki pripadajo osebam, vabljenim v uradne prostore policije na podlagi Zakona o policiji (v nadaljevanju: vabljena oseba).
2. člen
Potni stroški obsegajo stroške za prevoz z javnim prevoznim sredstvom oziroma stroške za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom in cestnine (v nadaljevanju: potni stroški).
Potni stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo izdatke za potovanje od dejanskega bivališča, do kraja, kjer je z vabljeno osebo opravljen postopek in za njeno vrnitev.
Povračilo potnih stroškov pripada vabljeni osebi le, če je od bivališča osebe do uradnega prostora, kamor je oseba vabljena, v eno smer več kot en kilometer.
3. člen
Potni stroški se odmerijo in povrnejo na zahtevo vabljene osebe.
Policist mora vabljeno osebo opozoriti na pravico do povračila potnih stroškov.
Policist opozorilo in izjavo upravičenca v zvezi z zahtevkom za povračilo potnih stroškov vpiše v pisni dokument, katerega sestavi v zvezi s postopkom z vabljeno osebo (zapisnik, uradni zaznamek).
Policijska enota, katere policist je vabil osebo, podatke za povračilo potnih stroškov takoj pošlje organizacijski enoti odgovorni za finančno poslovanje na posebnem zahtevku za povračilo potnih stroškov (priloga 1 pravilnika), katera poskrbi za izplačilo upravičencu (nakazilo na transakcijski račun osebe, nakazilo s pomočjo poštnih storitev ipd.).
Potni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši poti in z javnim prevoznim sredstvom.
4. člen
Stroški za prevožene kilometre se povrnejo samo za pot ali del poti, na kateri ne vozi javno prevozno sredstvo oziroma v primeru, ko je očitno, da je prevoz z lastnim prevoznim sredstvom upravičen in racionalen.
5. člen
Za javna prevozna sredstva se po tem pravilniku štejejo vlak, avtobus, ladja in letalo.
Potni stroški se povrnejo v višini dejanskih izdatkov za potovanje s potniškim vlakom, avtobusom, ladjo ali letalom. Za potovanje s hitrim vlakom gre upravičencu povrnitev stroškov za prevoz le v primeru, če je potoval več kot 100 kilometrov v eno smer. Stroški za potovanje z letalom ali ladjo se povrnejo za potovanje v ekonomskem razredu.
Višina potnih stroškov se ugotavlja in določi na podlagi vozovnice, računa za cestnino, veljavnih cenikov ali izjave vabljene osebe.
Povrnitev potnih stroškov za prevožene kilometre se obračunava v skladu z veljavno uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Razdalja, za katero se povrnejo stroški za prevožene kilometre, se ugotovi po dostopnih podatkih (avtokarte, podatki AMZS).
6. člen
Če je vabljeni osebi zaradi bolezni, starosti ali telesnih hib potreben spremljevalec, se stroški, v obsegu in na način določen s tem pravilnikom, povrnejo tudi spremljevalcu.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za spremljevalca osebe mlajše od šestnajst let.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 007-66/2006 (141-02)
Ljubljana, dne 17. julija 2006
EVA 2006-1711-0002
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost