Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3505. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 8598.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05,12/06, 36/06, 46/06 in 77/06), izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06 in 39/06, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56-57«, nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
  Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
  Razpon plačnega razreda: 56-57
 
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA | ŠIFRA |  IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|  PU |                | DM  |    MESTA   | RAZRED |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za finančni sistem |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za zakladništvo   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za sistem davčnih, |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |carinskih in drugih javnih   |    |direktorata MIN  |     |
|    |prihodkov           |    |         |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za proračun     |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za javno premoženje |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za javno      |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |računovodstvo         |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 17116 |Direktorat za policijo in   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |druge varnostne naloge     |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 17116 |Direktorat za upravne notranje |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |zadeve             |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 18112 |Direktorat za evropske zadeve |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |in politično bilateralo    |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 18112 |Direktorat za načrtovanje   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |politik in politično      |    |direktorata MIN  |     |
|    |multilateralo         |    |         |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 18112 |Direktorat za mednarodno pravo |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |in zaščito interesov      |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 19119 |Direktorat za logistiko    |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 19119 |Direktorat za obrambne zadeve |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 19119 |Direktorat za obrambno     |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |politiko            |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 19119 |Obveščevalno - varnostna    |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |služba             |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 20117 |Direktorat za pravosodno    |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |upravo             |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 20117 |Direktorat za zakonodajo s   |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |področja pravosodja      |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 20117 |Direktorat za mednarodno    |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |sodelovanje in mednarodno   |    |direktorata MIN  |     |
|    |pravno pomoč          |    |         |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za podjetništvo in |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |konkurenčnost         |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za ekonomske odnose |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |z tujino            |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za notranji trg   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za turizem     |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za energijo     |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za elektronske   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |komunikacije          |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 23116 |Direktorat za kmetijstvo    |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 23116 |Direktorat za varno hrano   |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 23116 |Direktorat za gozdarstvo,   |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |lovstvo in ribištvo      |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za ceste      |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za civilno     |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |letalstvo           |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za pomorstvo    |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za železnice in   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |žičnice            |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za promet      |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za mednarodne    |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |zadeve             |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 25119 |Direktorat za okolje      |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 25119 |Direktorat za prostor     |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 25119 |Direktorat za evropske zadeve |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |in investicije         |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za delovna razmerja |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |in pravice iz dela       |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za trg dela in   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |zaposlovanje          |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za socialne zadeve |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za družino     |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za invalide     |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 27111 |Direktorat za javno zdravje  |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 27111 |Direktorat za zdravstveno   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |varstvo            |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 31119 |Direktorat za organizacijo in |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |kadre             |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 31119 |Direktorat za plače v javnem  |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |sektorju            |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 31119 |Direktorat za e-upravo in   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |upravne procese        |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 31119 |Direktorat za investicije,   |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |nepremičnine in skupne službe |    |direktorata MIN  |     |
|    |državne uprave         |    |         |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 32115 |Direktorat za znanost in    |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |visoko šolstvo         |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 32115 |Direktorat za informacijsko  |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |družbo             |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 32115 |Direktorat za tehnologijo   |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 33111 |Direktorat za vrtce in osnovno |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |šolstvo            |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 33111 |Direktorat za srednje in višje |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |šolstvo ter izobraževanje   |    |direktorata MIN  |     |
|    |odraslih            |    |         |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 33111 |Direktorat za šport      |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 35114 |Direktorat za kulturno     |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |dediščino           |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 35114 |Direktorat za umetnost     |B017103|Generalni direktor|  57  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 35114 |Direktorat za medije      |B017103|Generalni direktor|  56  |
|    |                |    |direktorata MIN  |     |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
2. člen
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat), Razpon plačnega razreda: 54-55« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat)
Razpon plačnega razreda: 55-56
 
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
| ŠIFRA PU |   NAZIV PRORAČUNSKEGA   | ŠIFRA |IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|      |     UPORABNIKA     |  DM  |  MESTA   | RAZRED |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  16110  |MINISTRSTVO ZA FINANCE    |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  17116  |MINISTRSTVO ZA NOTRANJE   |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |ZADEVE            |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  18112  |MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE|B017104 |Generalni   |  56  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  19119  |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO    |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  20117  |MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE  |B017104 |Generalni   |  55  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  21113  |MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  23116  |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |GOZDARSTVO IN PREHRANO    |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  24112  |MINISTRSTVO ZA PROMET    |B017104 |Generalni   |  55  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  25119  |MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN   |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |PROSTOR           |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  26115  |MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |IN SOCIALNE ZADEVE      |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  27111  |MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE    |B017104 |Generalni   |  55  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  31119  |MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  32115  |MINISTRSTVO ZA VISOKO    |B017104 |Generalni   |  55  |
|      |ŠOLSTVO, ZNANOST IN     |    |sekretar MIN |     |
|      |TEHNOLOGIJO         |    |       |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  33111  |MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN  |B017104 |Generalni   |  56  |
|      |ŠPORT            |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  35114  |MINISTRSTVO ZA KULTURO    |B017104 |Generalni   |  55  |
|      |               |    |sekretar MIN |     |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
3. člen
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se v tabeli »Tip osebe javnega prava: upravna enota, Razpon plačnega razreda: 48-50, v petem stolpcu »plačni razred«, številka »48« nadomesti s številko »49«, pri naslednjih šifrah PU oziroma nazivih proračunskih uporabnikov:
62049 – Upravna enota Cerknica,
62111 – Upravna enota Idrija,
62138 – Upravna enota Izola,
62219 – Upravna enota Lenart,
62294 – Upravna enota Mozirje,
62332 – Upravna enota Ormož,
62359 – Upravna enota Piran,
62383 – Upravna enota Radlje ob Dravi,
62421 – Upravna enota Ruše,
62545 – Upravna enota Tržič,
62570 – Upravna enota Zagorje ob Savi,
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2006.
Št. 0100-19/2006/16
Ljubljana, dne 24. julija 2006
EVA 2006-3111-0049
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost