Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3499. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006, stran 8590.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. korespondenčni seji, dne 17. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006
1. člen
Volilna kampanja se lahko prične najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
2. člen
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
3. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnim sporočilom je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih iz tega sklepa.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenim s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
4. člen
V Občini Šmartno pri Litiji so za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna mesta:
– na avtobusnem obračališču v Šmartnem pri Litiji,
– na Staretovem trgu v Šmartnem pri Litiji (pred pekarno) in
– na Ustju pri transformatorju.
5. člen
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega sklepa.
V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje pa se določi z javnim žrebom, ki bo v ponedeljek 4. 9. 2006 ob 15.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do srede 30. 8. 2006 do 17.00 ure, na občinsko upravo soba št 4, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2006 (volitve občinskih svetnikov in volitve župana).
6. člen
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenemu mestu.
7. člen
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstraniti ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
8. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil upravljavec.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Izvleček pa se objavi na uradni spletni strani občine in v drugih lokalnih mediji (ATV signal, Radio GEOSS).
Šifra: 008-003/2006
Šmartno pri Litiji, dne 17. julija 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost