Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3496. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8589.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 70/06 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 27. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
1.
Razrešita se člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, Milena Vrečko, roj. 29. 8. 1945, Cankarjeva ulica 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, in Vinko Gorenak, roj. 15. 12. 1955, Vršna vas 39, 3240 Šmarje pri Jelšah.
2.
Za preostanek mandatne dobe 2002–2006 se v Občinsko volilno komisijo imenujeta nadomestna člana Tomaž Grat, roj. 7. 11. 1938, stan. Vegova 4, 3240 Šmarje pri Jelšah, in Milka Dobravc, roj. 1. 12. 1955, stan. Rogaška cesta 9, 3240 Šmarje pri Jelšah.
3.
Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah bo do konca mandata delovala v naslednji sestavi:
– Zinka Strašek, predsednica,
– Simona Dobnik, namestnica predsednice,
– Tomaž Grat,
– Milka Dobravc,
– Urban Seničar,
– Saša Ogrizek,
– Andreja Pevec,
– Bojana Oset.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0060/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 21. julija 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost