Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3495. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje, stran 8588.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 27. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
1. člen
Za čas volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana Občina Šmarje pri Jelšah določa naslednja plakatna mesta:
– okrogli steber pri trgovini Štravs;
– okrogli steber pri Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah;
– okrogli steber pri Šmarskem hramu;
– okrogli steber pri občinski stavbi;
– okrogli steber pri avtobusni postaji
in na začasnih plakatnih mestih.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti en plakat velikosti B2 na vsako od zgoraj navedenih mest.
Plakate na okroglih stebrih v Šmarju pri Jelšah namešča pooblaščena oseba občine, drugod pa vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
– dveh avtobusnih postajah v Šentvidu,
– štirih avtobusnih postajah v Mestinju,
– dveh avtobusnih postajah v Kristan Vrhu in
– avtobusni postaji v Šmarju pri Jelšah
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in ostalo oglaševanje in jih stranke za nameščanje plakatov z volilnopropagandnimi sporočili ne smejo uporabljati.
3. člen
Plakatiranje zunaj v prvem členu navedenih plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampanji.
4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje pri Jelšah na stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilnopropagandna sporočila s plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alineji 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje pri Jelšah.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0058/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 21. julija 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost