Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3494. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8587.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), določb Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in 70/06 – odl. US), tretjega odstavka 64. člena in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 27. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Svet krajevne skupnosti Dol - Spodnje Mestinje bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel pet članov.
Svet krajevne skupnosti Kristan Vrh bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel devet članov.
Svet krajevne skupnosti Lemberg bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel pet članov.
Svet krajevne skupnosti Mestinje bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sladka Gora bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Sveti Štefan bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel sedem članov.
Svet krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel petnajst članov.
Svet krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel devet članov.
Svet krajeven skupnosti Tinsko bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel pet članov.
Svet krajevne skupnosti Zibika bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel devet članov.
2. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območje krajevne skupnosti Dol - Spodnje Mestinje določi kot ena volilna enota, kjer se voli vseh pet članov sveta KS.
3. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju krajevne skupnosti Kristan Vrh določijo štiri volilne enote, ki obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območja naselja Kristan Vrh – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota obsega območja naselja Hajnsko – v njej se volita dva člana sveta;
3. volilna enota: obsega območja naselja Grliče – v njej se volita dva člana sveta;
4. volilna enota: obsega območja naselja Laše – v njej se volita dva člana sveta.
4. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se območje Krajevne skupnosti Lemberg določi kot ena volilna enota, kjer se voli vseh pet članov sveta KS.
5. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Mestinje določijo štiri volilne enote, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Mestinje – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Stranje: v njej se volita dva člana sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Krtince – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje dela naselja Pijovci od hišne št. 1 do 39 – v njej se voli en član sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Sladka Gora določijo tri volilne enote, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Sladka Gora, Nova vas in dela naselja Pijovci od hišne št. 40 do 65 – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Polžanska vas in Polžanska Gorca – v njej se volijo trije člani sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Pečica, Jerovska vas in Beli Potok – v njej se voli en član sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Sveti Štefan določi sedem volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Grobelce – v njej se voli en član sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Sveti Štefan – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Lekmarje in Brezje pri Lekmarju – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Babna Reka – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območje naselja Babna Gora – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselja Babna Brda – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota: obsega območje naselja Bukovje – v njej se voli en član sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah določi trinajst volilnih enot, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega ulice Celjska cesta, Rogaška cesta, Kettejeva ulica, Vegova ulica, Sončna ulica, Ulica na livado, Murnova ulica, Gallusova ulica, Kolodvorska ulica, Slomškova ulica, Cankarjeva ulica, Grajski Log, Zastranje – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega ulice Rimska cesta, Obrtniška ulica, Ulica Mateja Vrečarja, Cesta na Sv. Rok, Lorgerjeva ulica, Aškerčev trg, Rakeževa ulica, Zelena ulica, Ulica Franca Skaze, Prešernova ulica, Vošnjakova ulica, Rožna ulica, Finžgarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Bevkova ulica, Ulica Marice Strnadove, Trubarjeva ulica, Ulica v Zadrže, Kartinova ulica, Gubčeva ulica – v njej se volita dva člana sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Dvor – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselij Sotensko in Vodenovo – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območja naselij Močle in Vrh – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselij Globoko in Zadrže – v njej se voli en član sveta;
7. volilni enota, ki obsega območje naselij Predel in Senovica – v njej se voli en član sveta;
8. volilna enota: obsega območja naselij Belo, Bobovo, Mala Pristava in Preloge – v njej se voli en član sveta;
9. volilni enot: obsega območja naselij Gaj, Korpule in Predenca – v njej se voli en član sveta;
10. volilna enota: obsega območja naselij Dol pri Šmarju in Dragomilo – v njej se voli en član sveta;
11. volilna enota: obsega območja naselij Brecljevo in Jazbine – v njej se voli en član sveta;
12. volilna enota: obsega območja naselij Cerovec pri Šmarju, Ješovec pri Šmarju, Kamenik in Vinski Vrh pri Šmarju – v njej se voli en član sveta;
13. volilna enota: obsega območja naselij Konuško, Koretno in Šerovo – v njej se voli en član sveta.
9. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem določijo štiri volilne enote, ki obsegajo območja naselij oziroma delov naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselij Šentvid pri Grobelnem, Gornja vas, Bodrišna vas, Spodnja Ponkvica, Spodnje Selce – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselij Završe, Platinovec in dela naselja Grobelno od hišne št. 1 do 71 – v njej se volijo trije člani sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselij Rakovec in Lipovec – v njej se volita dva člana sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Bodrež – v njej se voli en član sveta.
10. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Tinsko določita dve volilni enoti, ki obsegata območje naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Spodnje Tinsko – v njej se volijo trije člani sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Zgornje Tinsko – v njej se volita dva člana sveta.
11. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se na območju Krajevne skupnosti Zibika določi osem volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v KS. Volilne enote se določijo v naslednjem obsegu:
1. volilna enota: obsega območje naselja Zibika – v njej se volita dva člana sveta;
2. volilna enota: obsega območje naselja Zibiška vas – v njej se voli en član sveta;
3. volilna enota: obsega območje naselja Pustike – v njej se voli en član sveta;
4. volilna enota: obsega območje naselja Bezgovica – v njej se voli en član sveta;
5. volilna enota: obsega območje naselja Škofija – v njej se voli en član sveta;
6. volilna enota: obsega območje naselja Vršna vas – v njej se voli en član sveta;
7. volilna enota: obsega območje naselja Strtenica – v njej se voli en član sveta;
8. volilna enota: obsega območje naselja Orehovec – v njej se voli en član sveta.
12. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 65/02 in 80/02).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0057/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 21. julija 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost