Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 8581.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo in 40/06) ter 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 40. seji dne 4. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 41. člena tako, da se glasi:
»– višina parkirnine za Glavni trg se določa z naslednjimi tarifami:
-------------------------------------
 Tarifa    Časovna omejitev  €
 I.      od 0 do 10 min   0,2
 II.     od 11 do 30 min  0
 III.     od 30 min do 1 ure 0,4
 IV.     od 1 do 2 ure   0,8
 V.      od 2 do 3 ure   1,5
 VI.     od 3 do 4 ure   2,5
 VII.     od 4 do 5 ur    3
 VIII.    od 5 do 6 ur    4
 IX      nad 6 ur dnevno  5
------------------------------------
– višina parkirnine za ožje območje mesta za parkirne prostore se določa z naslednjimi tarifami:
 Tarifa   Časovna omejitev     €
---------------------------------------
 I.     do 2 uri        0,5
 II.    vsaka nadaljnja     0,5
      ura
---------------------------------------
                   «.
Črta se zadnji odstavek, ki se glasi »Mesečna rezervacija za uporabo javnega parkirnega prostora, razen parkirnih prostorov na Glavnem trgu, za katerega je uvedeno plačevanje parkirnine znaša 40 točk.«.
3. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, poteka od ponedeljka do petka v času od 6. ure do 19. ure in v soboto od 7. ure do 12. ure.«
»Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine na posameznih urejenih parkirnih prostorih, ki gravitirajo na ožji del mesta Slovenj Gradec, poteka od ponedeljka do petka v času od 6. ure do 16. ure.«
Ob sobotah, nedeljah in praznikih se parkirnina ne pobira.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-002/95
Slovenj Gradec, dne 4. julija 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost