Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3489. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogašovci, stran 8580.

Na podlagi 22. in 23. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) ter 16. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03 in 88/05) je Občinski svet Občine Rogašovci na 1. izredni seji dne 16. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogašovci
1. člen
S tem odlokom se določa/jo volilna/e enota/e za volitve članov Občinskega sveta Občine Rogašovci.
Občinski svet Občine Rogašovci šteje skupno petnajst (15) članov od tega je en (1) predstavnika romske skupnosti.
Za volitve članov občinskega sveta se določita dve volilni enoti, v kateri se voli skupno petnajst (15) članov.
1. volilna enota: 14 članov občinskega sveta se voli po proporcionalnem načelu in zajema celotno območje občine in sicer naselja: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sveti Jurij in Večeslavci.
2. volilna enota: en (1) predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu se voli po večinskem načelu in zajema celotno območje občine.
2. člen
Za volitve župana Občine Rogašovci je volilna enota območje celotne Občine Rogašovci.
3. člen
Volitve v občinski svet in župana vodi in izvaja občinska volilna komisija Občine Rogašovci.
4. člen
Volitve člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti, vodi in izvaja posebna volilna komisija Občine Rogašovci.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 72/02).
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2006-01/02-2
Rogašovci, dne 17. julija 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

AAA Zlata odličnost