Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3484. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo, stran 8575.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05), na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) ter v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
C E N I K
najemnin za nekmetijsko rabo
– Najemne pogodbe se sklepajo za stavbna zemljišča, zemljišča z dvonamensko rabo in druga za namene, ki so v skladu z lokacijsko informacijo, pri čemer je kmetijska raba (zakup) na prvem mestu.
– Najemnina za nekmetijsko rabo se oblikuje tržno na podlagi dogovora med občino in najemnikom, pri čemer je podlaga za določitev višine najemnine korist, ki jo bo imel najemnik na najetem zemljišču.
+----------------------------------------+-----------------+-----------------+
|       Namen uporabe       | Minimalna letna | Minimalna letna |
|                    |najemnina SIT/m2 |najemnina EUR/m2 |
+----------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Funkcionalno zemljišče k stanov.    |   50,00   |   0,209   |
|objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna |         |         |
|pot, zelenica …)            |         |         |
+----------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Funkcionalno zemljišče k poslov.    |   100,00   |   0,417   |
|objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna |         |         |
|pot, zelenica …)            |         |         |
+----------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Odprto skladišče za les, gradbeni    |   50,00   |   0,209   |
|material …               |         |         |
+----------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Športna igrišča, kamp, vadišča za    |   5,00    |   0,021   |
|živali …                |         |         |
+----------------------------------------+-----------------+-----------------+
– Najemna pogodba se lahko sklene tudi za obdobje, krajše od enega leta.
– Najemnina za posamezno pogodbo ne more biti nižja kot 8.000,00 SIT oziroma 33,383 EUR.
– Občina lahko, zaradi interesa lokalne skupnosti, oprosti plačila najemnine za nekmetijsko rabo zemljišč posamezna društva in organizacije.
– Najemnina za kmetijsko rabo zemljišč v poselitvenem območju se določi na enak način, kot velja za zakup kmetijskih zemljišč.
– Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača najemnik.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača vlagatelj.
Za preračunavanje označenih cen v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1EUR = 239,64 SIT).
Št. 2/2006
Metlika, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost