Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3481. Sklep o določitvi plakatnih mest, stran 8574.

Na podlagi 8. do 11. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97 in 22/99) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi plakatnih mest
1. člen
S tem sklepom se v Občini Metlika v pripravah in izvedbi volitev in referendumov določajo plakatna mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili.
2. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov se kot plakatna mesta v Metliki določijo plakatni stebri na lokacijah:
– pri Starem pildu;
– ob robu parkirišča pri prodajalni Modina na CBE;
– na parkirišču v Naselju Borisa Kidriča.
3. člen
Razen na mestih, naštetih v 2. členu tega sklepa, je možno plakatiranje tudi na za to postavljenih dveh tablah velikosti 250 cm x 300 cm, ki bosta nameščeni ob robu parkirišča pri prodajalni Modina na CBE in ob opornem zidu pod spomenikom na Trgu svobode.
4. člen
Plakatiranje je možno tudi na visečih panojih na stebrih javne razsvetljave, in sicer obojestransko. Dimenzije panojev so 80 cm x 100 cm.
Plakatiranje na visečih panojih po prvem odstavku tega člena se naroča pri Partner, d.o.o., trgovsko in storitveno podjetje, Metlika, ki za plakatiranje zaračuna tudi pristojbino.
5. člen
Plakatiranje v ostalih krajevnih skupnostih je možno na za to postavljenih plakatnih mestih.
6. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, ki so določena v 2., 3., 4. in 5. členu tega sklepa, je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč, pri čemer se ne smejo zaračunavati nobene komunalne takse ali druge pristojbine.
Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest iz prejšnjega odstavka tega člena brez soglasja lastnika, lahko lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja volilne kampanje.
7. člen
Na plakatnih mestih, ki so določena s tem sklepom, je skladno z zakonom o volilni kampanji prepovedano prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje.
8. člen
Najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja morajo organizatorji volilne kampanje odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest, ki so določena s tem sklepom.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi plakatnih mest, objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/96.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 040-1/2006
Metlika, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost