Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3480. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Metlika, stran 8573.

Na podlagi 33., 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) ter 11., 12. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. julija 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Metlika
I.
Za člane posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti se imenujejo:
za predsednika: Branko Matkovič, roj. 21. 3. 1957, Radoviči 4, 8330 Metlika
za namestnika predsednika: Dušan Bricelj, roj. 4. 2. 1954, Bereča vas 5 b, 8331 Suhor
za člana: Jožef Nemanič, roj. 26. 11. 1951, Čurile 3a, 8330 Metlika
za namestnika člana: Jurij Jelerčič, roj. 16. 1. 1956, Marentičeva ul. 5, 8330 Metlika
za člana: Darko Hudorovac, roj. 11. 12. 1949, Rosalnice 84, 8330 Metlika,
za namestnika člana: Marjan Tudija, roj. 3. 7. 1966, Križevska vas 68, 8330 Metlika,
za člana: Janez Kremesec, roj. 30. 11. 1957, Stara cesta 9, 8330 Metlika
za namestnico člana: Nada Krašovec Klančar, roj. 6. 9. 1955, Ulica 1. maja 2, 8330 Metlika.
II.
Sedež posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti je v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
III.
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije traja štiri leta.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi posebne občinske volilne komisije.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 041-1/2006-2
Metlika, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost