Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3479. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika, stran 8573.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) ter 11., 12. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. julija 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Metlika
I.
Za člane Občinske volilne komisije Občine Metlika se imenujejo:
za predsednico: Marija Črnugelj, roj. 2. 6. 1950, Breg revolucije 20a, 8330 Metlika
za namestnico predsednice: Marjeta Fortun, roj. 14. 6. 1959, Ulica bratov Klemenc 21, 8340 Črnomelj
za člana: Branko Nemanič, roj. 29. 10. 1963, Božakovo 20, 8330 Metlika
za namestnika člana: Stanislav Brodarič, roj. 2. 6. 1951, Rosalnice 11a, 8330 Metlika
za člana: Janez Starc, roj. 21. 5. 1941, Šestova ulica 18, 8330 Metlika
za namestnika člana: Anton Krašovec, roj. 30. 10. 1951, Ulica 1. maja 2, 8330 Metlika
za člana: Jurij Damjanovič, roj. 15. 1. 1939, Bereča vas 16, 8331 Suhor
za namestnika člana: Matija Žabčič, roj. 13. 9. 1955, Marentičeva ulica 18, 8330 Metlika.
II.
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 041-1/2006-1
Metlika, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost