Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3478. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Metlika, stran 8572.

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZLV-UPB2) in 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Metlika
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Metlika.
II. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
2. člen
Občinski svet šteje devetnajst članov, od katerih se en član sveta voli na podlagi posebne volilne pravice pripadnikov romske skupnosti.
Osemnajst članov občinskega sveta se voli po proporcionalnem volilnem sistemu, pripadnik romske skupnosti pa se voli po večinskem volilnem sistemu.
3. člen
V Občini Metlika se za volitve članov občinskega sveta določa ena volilna enota, ki obsega območja naslednjih naselij:
Bereča vas, Boginja vas, Bojanja vas, Boldraž, Boršt, Božakovo, Božič Vrh, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor pri Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm pri Podzemlju, Hrast pri Jugorju, Jugorje pri Metliki, Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji Vrh, Krivoglavice, Križevska vas, Krmačina, Malo Lešče, Mačkovec pri Suhorju, Metlika, Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Radoši, Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela pri Jugorju, Slamna vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči, Zemelj, Želebej in Železniki.
4. člen
Za volitve predstavnika romske skupnosti je volilna enota območje celotne Občine Metlika.
III. VOLITVE ŽUPANA
5. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Metlika, ki obsega območja naselij, ki so navedena v 3. členu tega odloka.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Metlika (Uradni list RS, št. 69/98).
7. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 041-1/2006
Metlika, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost