Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3471. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno, stran 8560.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 23. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno
I.
Javno se razgrne predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno, ki ga je izdelalo podjetje Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale.
II.
Predlog bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno, in sicer 20 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III.
Med potekom javne razgrnitve bo Občina Cerkno organizirala javno obravnavo. Javna obravnava bo dne 10. 8. 2006 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno.
IV.
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog službi za gospodarstvo Občine Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, v roku iz II. točke tega sklepa. Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na javni obravnavi, pisno na kraju javne razgrnitve ali po pošti v času javne razgrnitve, s tem, da mora datum poštnega žiga biti v času javne razgrnitve.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2006
Cerkno, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost