Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3455. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-A), stran 8525.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. julija 2006.
Št. 001-22-121/06
Ljubljana, dne 24. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KOBILARNI LIPICA (ZKL-A)
1. člen
V Zakonu o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96 in 110/02 – ZGO-1) se v 1. členu beseda »izjemnega« nadomesti z besedo »državnega«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se beseda »varstvo« nadomesti z besedo »ohranjanje«.
Na koncu tretjega odstavka dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Vplivno območje kulturnega spomenika Kobilarne Lipica, ki je določeno v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, obsega parcele št.:
– k.o. Bazovica: 1584/17, 1584/21, 1738/1, 1738/2, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750/1, 1750/2, 1751, 1752/19, 1752/20, 1752/21, 1752/22, 1752/23, 1752/24, 1752/25, 1752/27, 1752/28, 1752/29, 1752/30, 1752/31, 1752/32, 1752/37, 1752/38, 1752/39, 1752/40, 1752/41, 1752/42, 1752/44, 1752/46, 1752/47, 1752/48, 1753, 1754, 1759, 1760/1, 1760/2, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1769, 1770/1, 1770/2, 1771, 1772, 1773, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1783/1, 1783/2, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1795, 1796, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819/1, 1819/2, 1821/1, 1821/10, 1821/11, 1821/12, 1821/13, 1821/14, 1821/4, 1821/5, 1821/6, 1821/7, 1821/8, 1821/9, 1822/1, 1822/10, 1822/11, 1822/12, 1822/13, 1822/14, 1822/15, 1822/16, 1822/17, 1822/18, 1822/19, 1822/2, 1822/20, 1822/21, 1822/22, 1822/23, 1822/3, 1822/5, 1822/6, 1822/7, 1822/8, 1822/9, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1823/4, 1823/5, 1823/6, 1824, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 186/184, 186/185, 186/186, 186/187, 186/188, 186/189, 186/190, 186/191, 186/192, 186/193, 186/194, 186/195, 186/196, 186/197, 186/198, 186/199, 186/200, 186/201, 186/202, 186/224, 186/225, 186/226, 186/227, 186/228, 186/229, 186/230, 186/231, 186/232, 186/233, 186/234, 186/235, 186/236, 186/237, 186/238, 186/54, 186/55, 186/56, 186/57, 186/58, 186/59, 186/60, 186/61, 186/62, 186/63, 186/64, 186/65, 186/66, 186/67, 186/68, 186/69, 186/70, 186/71, 186/72, 186/73, 186/74, 186/75, 186/77, 186/78, 186/79, 186/82, 186/91, 186/92, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868/10, 1868/100, 1868/101, 1868/102, 1868/103, 1868/104, 1868/105, 1868/106, 1868/107, 1868/108, 1868/109, 1868/11, 1868/110, 1868/111, 1868/112, 1868/113, 1868/114, 1868/115, 1868/116, 1868/117, 1868/118, 1868/119, 1868/12, 1868/120, 1868/121, 1868/122, 1868/123, 1868/124, 1868/125, 1868/126, 1868/127, 1868/128, 1868/129, 1868/13, 1868/130, 1868/131, 1868/132, 1868/133, 1868/134, 1868/135, 1868/136, 1868/137, 1868/138, 1868/139, 1868/14, 1868/140, 1868/141, 1868/142, 1868/143, 1868/144, 1868/145, 1868/146, 1868/147, 1868/148, 1868/149, 1868/15, 1868/150, 1868/151, 1868/152, 1868/153, 1868/154, 1868/155, 1868/156, 1868/157, 1868/158, 1868/159, 1868/16, 1868/160, 1868/161, 1868/162, 1868/163, 1868/164, 1868/165, 1868/166, 1868/167, 1868/168, 1868/169, 1868/17, 1868/170, 1868/171, 1868/172, 1868/173, 1868/174, 1868/175, 1868/176, 1868/177, 1868/178, 1868/179, 1868/18, 1868/180, 1868/181, 1868/182, 1868/183, 1868/184, 1868/185, 1868/186, 1868/187, 1868/188, 1868/189, 1868/19, 1868/190, 1868/191, 1868/192, 1868/193, 1868/194, 1868/195, 1868/196, 1868/197, 1868/198, 1868/199, 1868/2, 1868/20, 1868/200, 1868/201, 1868/202, 1868/203, 1868/204, 1868/205, 1868/206, 1868/207, 1868/208, 1868/209, 1868/21, 1868/210, 1868/211, 1868/212, 1868/213, 1868/214, 1868/215, 1868/216, 1868/217, 1868/218, 1868/219, 1868/22, 1868/220, 1868/23, 1868/24, 1868/247, 1868/248, 1868/249, 1868/25, 1868/250, 1868/251, 1868/252, 1868/253, 1868/254, 1868/255, 1868/256, 1868/257, 1868/258, 1868/259, 1868/26, 1868/260, 1868/261, 1868/27, 1868/28, 1868/29, 1868/3, 1868/30, 1868/31, 1868/32, 1868/33, 1868/34, 1868/344, 1868/345, 1868/346, 1868/347, 1868/348, 1868/349, 1868/35, 1868/350, 1868/351, 1868/352, 1868/353, 1868/354, 1868/355, 1868/356, 1868/357, 1868/358, 1868/36, 1868/360, 1868/361, 1868/362, 1868/363, 1868/364, 1868/37, 1868/38, 1868/39, 1868/40, 1868/41, 1868/42, 1868/43, 1868/44, 1868/45, 1868/46, 1868/47, 1868/48, 1868/49, 1868/5, 1868/50, 1868/51, 1868/52, 1868/53, 1868/54, 1868/55, 1868/56, 1868/57, 1868/58, 1868/59, 1868/6, 1868/60, 1868/61, 1868/62, 1868/63, 1868/64, 1868/65, 1868/66, 1868/67, 1868/68, 1868/69, 1868/7, 1868/70, 1868/71, 1868/72, 1868/73, 1868/74, 1868/75, 1868/76, 1868/77, 1868/78, 1868/79, 1868/8, 1868/80, 1868/81, 1868/82, 1868/83, 1868/84, 1868/85, 1868/86, 1868/87, 1868/88, 1868/89, 1868/9, 1868/90, 1868/91, 1868/92, 1868/93, 1868/94, 1868/95, 1868/96, 1868/97, 1868/98, 1868/99, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1882, 1883, 1885/1, 1885/2, 1885/3, 1885/4, 1899/27, 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943/1, 1943/10, 1943/11, 1943/12, 1943/13, 1943/14, 1943/15, 1943/16, 1943/17, 1943/171, 1943/173, 1943/174, 1943/175, 1943/176, 1943/177, 1943/178, 1943/179, 1943/18, 1943/180, 1943/181, 1943/184, 1943/185, 1943/186, 1943/187, 1943/188, 1943/189, 1943/19, 1943/190, 1943/191, 1943/192, 1943/193, 1943/194, 1943/195, 1943/196, 1943/197, 1943/198, 1943/2, 1943/20, 1943/200, 1943/201, 1943/207, 1943/208, 1943/209, 1943/21, 1943/210, 1943/22, 1943/23, 1943/24, 1943/25, 1943/26, 1943/27, 1943/28, 1943/29, 1943/3, 1943/30, 1943/31, 1943/32, 1943/33, 1943/34, 1943/35, 1943/36, 1943/37, 1943/38, 1943/39, 1943/4, 1943/40, 1943/41, 1943/42, 1943/43, 1943/44, 1943/45, 1943/47, 1943/48, 1943/5, 1943/7, 1943/8, 1943/9, 1944/1, 1944/2, 1944/3, 1945, 1946, 1948, 1949/2, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954/1, 1954/2, 1991, 1992/2, 1995/2, 1996/2, 2000/1, 2000/2, 2002/2, 2189/2, 2190/2, 2190/3, 2203/2, 2203/3, 2204, 2207/2, 2208/1,
– k.o. Gropada: 124/110, 124/130, 124/131, 151/2, 156/2, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/10, 165/100, 165/101, 165/102, 165/103, 165/104, 165/105, 165/106, 165/107, 165/108, 165/109, 165/11, 165/110, 165/111, 165/112, 165/113, 165/114, 165/115, 165/116, 165/117, 165/118, 165/119, 165/12, 165/120, 165/121, 165/122, 165/123, 165/124, 165/125, 165/126, 165/127, 165/128, 165/129, 165/13, 165/130, 165/131, 165/132, 165/133, 165/134, 165/135, 165/136, 165/137, 165/138, 165/139, 165/14, 165/140, 165/141, 165/142, 165/143, 165/144, 165/145, 165/146, 165/147, 165/148, 165/149, 165/15, 165/150, 165/151, 165/152, 165/153, 165/154, 165/155, 165/156, 165/157, 165/158, 165/159, 165/16, 165/160, 165/161, 165/162, 165/163, 165/164, 165/165, 165/166, 165/167, 165/168, 165/169, 165/17, 165/170, 165/171, 165/172, 165/173, 165/174, 165/175, 165/176, 165/177, 165/178, 165/179, 165/18, 165/180, 165/181, 165/182, 165/183, 165/184, 165/185, 165/186, 165/187, 165/188, 165/189, 165/19, 165/190, 165/191, 165/192, 165/193, 165/194, 165/195, 165/196, 165/2, 165/20, 165/21, 165/22, 165/23, 165/24, 165/25, 165/26, 165/27, 165/28, 165/29, 165/3, 165/30, 165/31, 165/32, 165/33, 165/34, 165/35, 165/36, 165/37, 165/38, 165/39, 165/4, 165/40, 165/41, 165/42, 165/43, 165/44, 165/45, 165/47, 165/5, 165/51, 165/52, 165/53, 165/58, 165/59, 165/6, 165/60, 165/61, 165/62, 165/63, 165/64, 165/65, 165/66, 165/67, 165/68, 165/69, 165/7, 165/70, 165/71, 165/72, 165/73, 165/74, 165/75, 165/76, 165/77, 165/78, 165/79, 165/8, 165/80, 165/81, 165/82, 165/83, 165/84, 165/85, 165/86, 165/87, 165/88, 165/89, 165/9, 165/90, 165/91, 165/92, 165/93, 165/94, 165/95, 165/96, 165/97, 165/98, 165/99, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 178, 179, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 183, 184, 185, 197/1, 197/10, 197/11, 197/12, 197/13, 197/132, 197/133, 197/134, 197/14, 197/15, 197/16, 197/166, 197/167, 197/168, 197/169, 197/17, 197/170, 197/171, 197/172, 197/173, 197/174, 197/175, 197/176, 197/177, 197/178, 197/179, 197/18, 197/180, 197/181, 197/182, 197/183, 197/184, 197/185, 197/186, 197/19, 197/190 (del), 197/195, 197/196, 197/197, 197/198, 197/199, 197/2, 197/20, 197/200, 197/201, 197/202, 197/203, 197/204, 197/205, 197/206, 197/207, 197/208, 197/209, 197/21, 197/210, 197/22, 197/23, 197/24, 197/25, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 197/95, 197/96, 197/97, 197/98, 198, 199, 202, 204/1, 204/2, 204/3, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215/1, 215/2, 215/3, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/7, 249/8, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255, 256, 257, 258, 263, 264, 266, 270/1, 270/2, 270/3, 272, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 275/1, 275/2, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 278/1, 278/2, 279, 280/2, 281, 282, 283/1, 283/3, 284/4, 286/1, 286/2, 287, 288, 289/10, 289/11, 289/12, 289/13, 289/14, 289/15, 289/16, 289/17, 289/19, 289/2, 289/20, 289/22, 289/3, 289/33, 289/34, 289/35, 289/36, 289/37, 289/38, 289/39, 289/4, 289/40, 289/41, 289/42, 289/43, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 289/9, 837/3, 845/1 (del), 845/2, 846/2,
– k.o. Lokev: 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 145/1, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/2, 145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/3, 145/30, 145/31, 145/4, 145/43, 145/44, 145/45, 145/48, 145/49, 145/5, 145/50, 145/51, 145/52, 145/53, 145/54, 145/55, 145/56, 145/57, 145/59, 145/6, 145/60, 145/61, 145/62, 145/7, 145/8, 145/9, 201, 206, 207, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226/10, 226/11, 226/12, 226/13, 226/14, 226/15, 226/16, 226/17, 226/18, 226/19, 226/20, 226/44, 226/45, 226/46, 226/47, 226/48, 226/50, 226/51, 226/52, 226/53, 226/55, 226/57, 226/58, 226/59, 226/6, 226/60, 226/61, 226/62 (del), 226/63 (del), 226/75, 226/76, 226/9, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243/1, 243/2, 25, 26, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299/2, 41, 42, 43, 44, 4470 (del), 4471 (del), 45, 4531, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 53/1, 55, 56, 58, 59, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66, 67, 69/3, 73/1, 73/2, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
– k.o. Trebče: 1347/3, 1347/4, 1348/3, 1348/4, 1349, 1350/3, 1350/4, 1351/2, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1362, 1363/1, 1363/2, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1365/1, 1365/2, 1366/1, 1366/2, 1367/1, 1367/2, 1368/1, 1368/2, 1368/3, 1368/4, 1368/5, 1369, 1372, 1373, 1374, 1375/1, 1375/2, 1376, 1377, 1378/1, 1378/2, 1379/1, 1379/2, 1380/1, 1380/2, 1380/3, 1381, 1382, 1383/1, 1383/10, 1383/11, 1383/12, 1383/13, 1383/14, 1383/15, 1383/16, 1383/2, 1383/3, 1383/4, 1383/5, 1383/6, 1383/7, 1383/8, 1383/9, 1390/1, 1390/10, 1390/106, 1390/11, 1390/12, 1390/13, 1390/14, 1390/140, 1390/2 (del), 1390/3, 1390/8, 1390/9, 1390/93, 1396, 1397, 1398, 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1401, 1402/1, 1402/2,
in je določeno na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 9. 12. 2003, Uradni list RS, št. 131/03 (k.o. Sežana, Bazovica, k.o. Lokev) in dne 24. 6. 2003 (k.o. Trebče, k.o. Gropada), datoteke z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1: 2880) in vrisano na topografski karti v merilu 1: 25000.
Izvirnike načrta iz prejšnjega odstavka hranijo ministrstva iz drugega odstavka tega člena.«.
3. člen
V tretjem odstavku 4. člena se na koncu tretje alinee pred piko doda besedilo », ki je primeren za nadaljnjo vzrejo, kar na predlog komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, potrdi strokovni svet Kobilarne Lipica«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se črta besedilo »in hotel Klub (parc. št. 1917)«.
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme načrt upravljanja za zavarovano območje Kobilarne Lipica za obdobje štirih let.«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Za posamezne dele zavarovanega območja lahko vlada po potrebi sprejme delni načrt upravljanja.
Načrt upravljanja določa:
– vizijo, strateške in izvedbene cilje upravljanja,
– pomembna vprašanja razvoja konjereje, konjeništva in varstva kulturne dediščine, predvsem kulturne vrednote, ki jih je potrebno ohranjati in razvijati, ter varstvene režime za posamezne dele zavarovanega območja,
– smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev,
– ukrepe varstva in razvoja ter v tem okviru načrt investicij in okvirno finančno perspektivo ter
– način spremljanja izvajanja in dopolnjevanja načrta.
Sestavni del načrta upravljanja je načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje, s katerim se določijo pogoji in merila za umestitev in izvedbo načrtovanih posegov v prostor, zlasti glede namena, funkcije, lege, velikosti in oblikovanja posegov.
Načrt prostorskih ureditev se šteje za državni lokacijski načrt, kot ga določajo predpisi o urejanju prostora, z izjemo določb, ki urejajo pripravo in sprejemanje državnega lokacijskega načrta.
Načrt upravljanja območja, vključno z načrtom prostorskih ureditev, pripravi upravljavec zavarovanega območja.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za poseg v prostor na zavarovanem območju Kobilarne Lipica izda minister, pristojen za urejanje prostora, na podlagi načrta upravljanja.«.
Dodata se nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»V vplivnem območju kulturnega spomenika ni dovoljeno načrtovati posegov v prostor in dejavnosti, ki neposredno ali posredno škodljivo vplivajo na spomeniške lastnosti iz 3., 4., 5. in 6. člena tega zakona in na razmere, pomembne za vzrejo konj.
V vplivnem območju kulturnega spomenika ima država predkupno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Posegi v zavarovano območje, ki se štejejo za graditev po predpisih o graditvi objektov, razen vzdrževalnih del na obstoječih objektih, so dopustni na podlagi načrta upravljanja celotnega zavarovanega območja ali njegovih posameznih delov.«.
7. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi: »Na zavarovanem območju kulturnega spomenika je razen izjem, ki so določene v načrtu upravljanja iz 7. člena tega zakona, prepovedano vsakršno ravnanje ali opustitev, ki pomeni ogrožanje, okrnitev, poslabšanje ali drugačen negativni vpliv na kulturni spomenik kot celoto oziroma njegov posamezni del, zlasti pa je prepovedano:«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se pred piko črta besedilo »po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda«.
8. člen
Črta se 10. člen.
9. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vlada sprejme akt, s katerim se uredi način organiziranja in delovanja Kobilarne Lipica, upravljavska upravičenja, izvajanje pravic ustanovitelja glede dajanja soglasij k splošnim aktom, programom dela in finančnim načrtom Kobilarne Lipica ter druga vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom.«.
Tretji odstavek se dopolni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj javnega zavoda Kobilarna Lipica (v nadaljnjem besedilu: Kobilarna Lipica) je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje vlada, če s tem zakonom ni določeno drugače.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do šesti odstavek, ki se glasijo:
»Kobilarno Lipica sestavljata organizacijski enoti: Enota Kobilarna ter Enota Turizem. Enota Kobilarna opravlja javno službo, enota Turizem pa dejavnost prodaje blaga in storitev javne službe na trgu.
Za izvajanje gospodarske dejavnosti lahko Kobilarna Lipica kot edini družbenik ustanovi gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo s soglasjem vlade.
Pravice ustanovitelja in družbenika v gospodarski družbi iz prejšnjega odstavka izvršuje svet Kobilarne Lipica.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se tretja alinea nadomesti z naslednjimi alineami, ki se glasijo:
''– vodenje izvorne rodovniške knjige lipicancev;
– organiziranje kulturnih in konjerejsko-konjeniških prireditev na zavarovanem območju;
– sodelovanje konj lipicancev v državnem protokolu Republike Slovenije.«.
Za četrto alineo, ki postane šesta alinea, se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– upravljanje z nepremičnim in premičnim premoženjem v območju kulturnega spomenika ter pravicami intelektualne lastnine, ki so podlaga za izvajanje javne službe iz prejšnjih alinej.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Premoženje in pravice intelektualne lastnine, ki so namenjeni opravljanju javne službe, se natančneje določijo v aktu iz drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji peti odstavek postane deveti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Organi Kobilarne Lipica so: svet, direktor in strokovni svet.«.
10. člen
Drugi in tretji odstavek 12. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Kobilarna Lipica lahko da nepremično premoženje, ki ni namenjeno za opravljanje dejavnosti javne službe, v najem, podnajem ali zakup na način, ki ga določi akt iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Premično premoženje Kobilarna Lipica lahko proda ali drugače odtuji na način, ki ga določi akt iz drugega odstavka prejšnjega člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Vlada sprejme načrt upravljanja iz prvega odstavka 5. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do sprejema načrta upravljanja velja program varstva in razvoja Kobilarne Lipica, sprejet na podlagi Zakona o Kobilarni Lipica.
Vlada izda akt iz prvega odstavka 9. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o določitvi vplivnega območja Kobilarne Lipica (Uradni list RS, št. 62/05).
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-09/95-4/37
Ljubljana, dne 14. julija 2006
EPA 939-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost