Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1665. Sklep o prenehanju javnega dobra, stran 4116.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Veržej na 29. seji dne 21. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o prenehanju javnega dobra
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 2004/2, cesta v izmeri 650 m2, vpisani pri vl. št. 1297, k.o. Veržej preneha status javnega dobra.
2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču Ljutomer vpiše lastninska pravica v korist Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej do celote.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-167/06
Veržej, dne 21. marca 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.