Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1661. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4113.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji, dne 29. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 474/4 pot v izmeri 251 m2 in za parc. št. 474/5 pot v izmeri 83 m2, vpisani pri vl. št. 523 k.o. Trebnje.
II.
Zemljišči parc. št. 474/4 in 474/5 k.o. Trebnje postaneta lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-27/2003
Trebnje, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.