Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja, stran 4103.

V skladu z 20. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02 in 114/04), je občinski svet Občine Mislinja na 29. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 92/98), se 6. člen – »Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so« spremeni tako, da se izvzame iz seznama naslednja javna pot:
+-------+--------+-------+----------+----------+-------+-------+-----------+
|Z.š.  |Številka|Začetek| Potek  | Konec  | Dolž. | Namen | Preostala |
|    | ceste | ceste | ceste  | ceste  | ceste |uporabe|dolžina c. |
|    |    | ali |     |ali odseka| v m |    | v sosed. |
|    |    |odseka |     |     |    |    |občini (m) |
+-------+--------+-------+----------+----------+-------+-------+-----------+
|73.  |7612 720|  4  | Krebl – | Objekt | 180 | JP  |      |
|    |    |    | čistilna |čist.nap. |    |    |      |
|    |    |    | naprava |     |    |    |      |
+-------+--------+-------+----------+----------+-------+-------+-----------+
|SKUPAJ |    |    |     |     |21.066 |    |      |
|JP   |    |    |     |     |    |    |      |
|    |    |    |     |     |    |    |      |
+-------+--------+-------+----------+----------+-------+-------+-----------+
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-003/2006
Mislinja, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.