Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1651. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu, stran 4102.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 in 121/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na nadaljevanju 33. redne seje dne 23. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o cenah storitve pomoč družini na domu
I.
Občinski svet Občine Litija daje soglasje k novim cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve v Občini Litija Center za socialno delo Litija.
II.
Cena storitve vodenja in koordinacije pomoči družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Litija kot javno službo za 0,33 strokovnega delavca, znaša 287.056 SIT na mesec.
III.
Cena storitve pomoč družini na domu na podlagi 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša 2.494 SIT na efektivno uro. Cena storitve za neposrednega uporabnika znaša 1.247 SIT, preostali del navedene cene pa je subvencija občine.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu (Uradni list RS, št. 52/05).
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2006 dalje.
Št. 122-26/2006
Litija, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.