Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1649. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Šentvid, stran 4101.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 26. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Šentvid
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 955/2, pot v izmeri 73m2, vpisan v SEZ.I., k.o. Šentvid.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri SEZ.I. k.o. Šentvid.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0011/04
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.