Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2006 z dne 11. 4. 2006

Kazalo

1644. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Hajdina, stran 4096.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 22. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Hajdina
1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Hajdina (Uradni list, RS, št. 92/03 in 44/04) se v 2. členu pri tretji alineji pri k.o. Slovenja vas dodajo parcele št. 293/24, 293/26, 293/31, 281/2 in 807/3.
Doda se nova alineja, ki se glasi:
»–v k.o. Hajdoše s parcelno št. 492/1, 355/9«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-01/06
Hajdina, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.